HABERDAR
OL

Bilet Satın Al

GÜNÜMÜZ AİLESİNİ ANLAMAK SEMPOZYUMU

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Seminer

  • 21 Şubat 2019 - 21 Şubat 2019
  • A Salonu
  • Saat: 18:00

Etkinlik HakkındaGÜNÜMÜZ AİLESİNİ ANLAMAK SEMPOZYUMU
Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi

+15
Konuşmacılar: Prof. Dr. Belma T. Akşit (Moderatör) (Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Nurgün Oktik (Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mütam Müdürü)
Prof. Dr. Nermin Çelen (Maltepe Üniversitesi Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Ferzan Curun (Maltepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Berfin Varışlı (Maltepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi)
Öğr. Gör. Gülçin Karadeniz (Maltepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi)
Aile birey ve toplum açısından vazgeçilmez öneme sahip evrensel bir olgudur. Bireyin ve toplumun gelişimini ve değişimini anlamak için toplumsallaşma sürecinin en önemli etkenlerinden olan aile yapısı ve aile içi ilişkilere bakmak gerekir. Bu sempozyumda aile konusu sosyolojik ve psikolojik temelde ele alınacak ve günümüz ailesi disiplinlerarası bir bakış açısıyla tartışılacaktır
Ücretsiz