HABERDAR
OL

Bilet Satın Al

YELDEĞİRMENİ’NDEN “KENT ÖYKÜLERİ”

KARMA SERGİSİ

Sergi

  • 25 Ocak 2018 - 11 Mart 2018
  • Sanat Galerisi
  • Saat: 10:00

Etkinlik Hakkında


YELDEĞİRMENİ’NDEN “KENT ÖYKÜLERİ” KARMA SERGİSİ

Son yıllarda kentlerde kültürel ve mimari devamlılık bozulmakta, eski hayat tarzlarını ortaya koyan binalar ve pek çok kültürel değer yok edilmektedir. Tarih bilincinden yoksun, plansızca yapılan uygulamalar kentlerde bellek kaybına neden olmakta, kültürel değişimleri tetiklemektedir. Kadıköy’de Yeldeğirmeni’nde ise farklı bir değişim ve oluşum dikkatleri çekmektedir. Bölgede birçok sanat atölyesi kurulmaya ve farklı disiplinlerden sanatçılar bir arada, uyum ve paylaşım içinde çalışmaya başlamıştır.  Bu bağlamda Yeldeğirmeni’nde atölyesi olan bazı sanatçılarla kültürel belleğin sürdürülebilirliğini, kentsel yapılaşmayı, kentsel gelişimi ve kent belleğini sanatın farklı disiplinleri ışığında 17 sanatçıdan oluşan bir karma sergi ile izleyenlerin beğenisine sunuyoruz.